ข่าวรัฐสภา

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บราซิล นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บราซิล นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ นำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ชุดใหม่ เข้าพบปะหารือกับนางอานา ลูซี เซนทิล กาบริล เพเทอร์เซิน (H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย

เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-บราซิล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมและแสดงความยินดีที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศได้ก่อตั้งกลุ่มมิตรภาพระหว่างกัน โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและพัฒนาไปในทุกมิติ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน