Reporter&Thai Army

ยิ่งใหญ่! กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ มอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 3

ยิ่งใหญ่! กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ มอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 3

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 3 ระหว่าง พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ส่งมอบการบังคับให้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำแม่ทัพภาคที่ 3( มทภ.3) คนใหม่ ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3

 

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา แม่ทัพภาคที่ 3 ครั้งนี้ เริ่มจากพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้น พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางบรรดาเหล่านายทหารหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3

จากนั้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีลงนามเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 3 ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ กระทำพิธีมอบการบังคับบัญชา ณ ลานหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ทหารกองเกียรติยศตั้งแถว พิธีสวนสนามกำลังพล ต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านใหม่ พร้อมสานต่อทุกนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี พลโท สุพจน์ บูรณจารี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก , พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อม รองแม่ทัพภาคที่ 3 , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 – 310 ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวนทุกชั้นยศ จำนวน 1,200 นาย ร่วมในพิธี อย่างพร้อมเพรียง

 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบตาข่ายพรางให้กับแม่ทัพภาคที่ 3 ณ โถงกลางกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และร่วมแสดงความยินดีกับแม่ทัพภาคที่ 3 คนใหม่

พลเอก วิจักขฐ์ กล่าวระหว่างส่งมอบหน้าที่ว่า ขอขอบคุณกำลังพลทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ตนเองได้รับราชการในตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 3 เกิดความรักความผูกพันธ์กับกำลังพล และหน่วย ได้เห็นถึงความจริงใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้จะดำรงอยู่ในจิตใจตลอดไป อย่างไรก็ตาม ขอให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีเช่นนี้ตลอดไป

 

“ แม่ทัพภาคที่ 3 ท่านใหม่ เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพภาคที่ 3 มาอย่างยาวนาน จึงมีความมั่นใจกองทัพภาคที่ 3 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 3 ท่านใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และเป็นหลักของกองทัพบก ในการปกป้อง ป้องกัน รักษาซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติ ความมั่นคงของประเทศ และ ราชบัลลังก์ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ” พลเอก วิจักขฐ์ กล่าว