Reporter&Thai Army

พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.เกาะกูด ประชุมข้าราชการตำรวจเพื่อชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

วันนี้ (4 ต.ค.61) เวลา 15.00 น.พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.เกาะกูด ประชุมข้าราชการตำรวจเพื่อชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป เลิกประชุม 17.00 น