ข่าวเชียงใหม่

ผอ.ปปส.ภ.5 ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ที่ทำการชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผอ.ปปส.ภ.5 ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ที่ทำการชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 4 ต.ค. 2561 เวลา 14.30 น. ปปส.ภ.5 นำโดย นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภ.5 พร้อมด้วย น.ส.สุกันยา ใหญ่วงศ์ ผอ.ปพ. น.ส.รัตติกาล คำมามุง นสส.ชก. และน.ส.ภัครพี ดอนชัย นวค.ปก. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ที่ทำการชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมพิธี ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ทั้งนี้ ผอ.ปปส.ภ.5 ได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยได้กล่าวแสดงความยินดีต่อชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ซึ่งได้รับเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในปีนี้เป็นปีแรก โดยขอให้ผู้นำชุมชนและประชาชนชุมชนข่วงสิงห์พัฒนา ร่วมกับสืบสานพระราชปณิธานในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด อันจะเป็นเกราะป้องกันให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ผอ.ปปส.ภ.5 ได้มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อกองทุนข่วงสิงห์พัฒนา และชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดข่วงสิงห์.