Reporter&Thai Army

พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็มผกก.สภ.เกาะกูด ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ข้าราชการตำรวจเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็มผกก.สภ.เกาะกูด ตรวจเครื่องแบบ ทรงผม ข้าราชการตำรวจเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ