สถานที่ท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ดฯสจ.จุรีพร เอื้อไพจิตร”เปิดงานลำวงย้อนยุคเพื่อการกุศล” มหากฐินสามัคคี ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด#พร้อมลำ#!!

ร้อยเอ็ดฯสจ.จุรีพร เอื้อไพจิตร”เปิดงานลำวงย้อนยุคเพื่อการกุศล” มหากฐินสามัคคี ณ วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด#พร้อมลำ#!!

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 20.30 น.สจ.จุรีพร เอื้อไพจิตรถึงบริเวณงานคณะรองนายกอบต.โนนรังผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้านชุดชรบ.กรรมการวัดทายกทายิกาชาวชุมชนบ้านค้อต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดี/พร้อมกล่าวเปิดงานลำวงย้อนยุค,นึกถึงสมัยก่อนเคยเห็นพร้อมขอลำพร้อมนางลำของคณะในครั้งนี้ฯ


กฐินในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี”ผู้ที่ศรัทธาต่างร่วมลำวงย้อนยุคกันจำนวนมากต่างร่วมอนุโมทนาบุญฯบริจาคจตุปัจจัยไทยทานกันเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญฯที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้กันเป็นจำนวนมากฯ
เหตุการณ์ในงานมีความสงบเรียบร้อยปกติดี,ในงานบุญมหากฐินสามัคคี วัดผันทนาราม บ้านค้อ หมู่ที่ 5-6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด.™
///////////////////////

 

 

ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๑๐๑.Smart city. รายงาน