Uncategorized

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.45 น.ณ โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา นำเสนอการคาดการณ์ปรากฎการณ์เอลนีโญ ลานีญารอบ 3 ปี พร้อมแนวโน้มในอนาคต นายชลเทพ ทาตรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 3 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเกิดขึ้นจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 ให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง เขื่อนฯสามารถกักเก็บน้ำได้ 939 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้แล้วถึง 930 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือ 99 %ของความจุ

จากนั้นองคมนตรี และ คณะได้ร่วมปลูกต้นไม้ และร่วมชมบริเวณสันเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และปล่อยพันธุ์ปลา ปลาตะเพียนขาวและปลาแขยงข้างลาย รวม 300,500 ตัว ลงเขื่อนแควน้อย

จากนั้นในช่วงเวลา 14.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ที่มีทั้งสิ้น 52 โครงการ ประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ จำนวน 29 โครงการ ด้านการเกษตร 5 โครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ ด้านการส่งเสริมอาชีพ 3 โครงการ ด้านคมนาคม/สื่อสาร 1 โครงการ ด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา 7 โครงการ และด้านบูรณาการ/อื่นๆ 5 โครงการ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก กฤติ พันธะสา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝ่ายทหาร) ร่วมให้การต้อนรับและปฏิบัติภารกิจ