หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วยนายอภิชาติ ศรีสุทธิ์ ปลัดอำเภอท่าตะโก, ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลพนมเศษ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการปฏิบัติธรรมถวายพ่อของแผ่นดิน


– เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) พร้อมด้วยนายอภิชาติ ศรีสุทธิ์ ปลัดอำเภอท่าตะโก, ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ตำบลพนมเศษ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการปฏิบัติธรรมถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๑

 

โดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ จว.น.ว. โดยมีนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดพนมเศษเหนือ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย