ร้อยเอ็ดฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมปั่น Bike อุ่นไอรักจำนวนกว่า1หมื่นคนระยะทาง29.101กม.


ร้อยเอ็ดฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมปั่น Bike อุ่นไอรักจำนวนกว่า1หมื่นคนระยะทาง29.101กม.สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—
เมื่อเช้าวันนี้ 4 ธค 2561 ณ ห้องประชุมปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือการปฏิบัติงานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายอำนวย ระดาบุตร คณะทำงานและเลาขานุการ หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะจำนวน 17 คน อาทิ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัด,นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,นายอำเภอทุกอำเภอ,อบจ.รอ.,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,สพปเขต1,2,3,สพม27,ผอ.สวท.ร้อยเอ็ด,และสื่อมวลชนทุกแขนง รวม 17 คน มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรมปั่น Bike อุ่นไอรัก ที่จะจัดข้นในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 มีชาวร้อยเอ็ดร่วมปั่น 10,809 คน ระยะทาง 29.101 กม. โดยเริ่มและสิ้นสุด ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-คณะกรรมการฯได้เตรียมพร้อมงานในด้านการประชาสัมพันธ์ ในสื่อด้านต่างๆ ทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งวันงาน คือ วันที่ 9 ธ.ค.2561 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานจัดงาน การแต่งกายเสื้อยืดจักรยานพระราชทาน หรือเสื้อยืดโทนศรีเหลือง ส่วนวันที่ 5 ธ.ค. 2561 จะเป็นวันซ้อมใหญ่กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ปั่นจักรยานตามสถานที่จริง

 

 

โดยเริ่มจากลานสาเกตนคร ไปตามถนเทวาภิบาลทางตะวันออก เลี้ยวขวาสี่แยกบายพาสธวัชบุรี ไปตามเส้นทางบายพาส ถึงสี่แยกบายพาสมหาสารคาม เลี้ยวขวาไปตามถนนเทวาภิบาล เลี้ยวซ้ายสี่แยกบายพาสบ้านท่านคร เข้าร16พัน1ผ่านมทบ.27 สโมสรนายทหาร ออกทางจส.3 ไปเลี้ยวซ้ายสามแยกนาฏศิลปะ ตรงไปเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพระขัติยะวงษา เลี้ยวขวาสามแยกวัดเหนือ ตรงไป เล้ยวซ้ายสี่แยกหายโศรก ตรงไปผ่านโรงแรมไหมไทย เลี่ยวขวาสามแยกตายาย ผ่านอบต.เหนือเมือง ผ่านส่แยกกกต. เลี้ยวขวาสามแยกโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีมาศ ตรงไปตามถนน เทวาภิบาล เลี้ยวซ้ายสี่แยกโรงเรียนอนุบาล ตรงไปตามถนริมคลอง เลี้ยวขวาสี่แยกรพ.รอ.ด้านตะวันออกริมคลอง ตรงไปผ่านวงเวียนโหวด ผ่านสี่แยกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตรงไปยังบึงพลาญชัย เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นชัย ณ ลานสาเกตนคร.เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ส่วนกรณี ที่ยังไม่ได้เสื้อจักรยานพระราชทาน ให้รอรับวันที่8ธคที่ศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043 516506/อำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—