นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณีจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการจิตอาสากิจกรรมจิตอาสารวมพลังพี่เพื่อน้อง ร่วมทำความสะอาดและทาสีโรงเรียน


นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณีจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการจิตอาสากิจกรรมจิตอาสารวมพลังพี่เพื่อน้อง ร่วมทำความสะอาดและทาสีโรงเรียน
เช้าวันนี้ (4 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นักเรียนชั้น ม. 5/1 โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรม “จิตอาสารวมพลัง พี่เพื่อน้อง”

 

โดยทำความสะอาดและร่วมทาสี อาคารเรียน โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีสำโรง คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นำอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการทำความสะอาด และทาสี ร่วม บำเพ็ญประโยชน์ กันเป็นจำนวนมากซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอุดมดรุณี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจและสร้างเสริมให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เพื่อฝึกการวางแผนและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อนักเรียนมีความสมัครมีความสามัคคีในหมู่คณะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเสียสละเพื่อสังคม โอกาสในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยังได้ร่วมทาสี ป้ายโรงเรียนวังสมบูรณ์ ร่วมกับน้องๆนักเรียนอีกด้วย

วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055 612 286