กองทัพภาคที่ ๓ โดย พล.ร.๔ ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๔ (ร.๑๔ พัน.๑) อ.คลองขลุง จว.ก.พ., กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองขลุง, ต.ท่ามะเขือ, ต.วังบัว, ต.วังแขม, ต.วังยาง , จิตอาสาฯ และชาวบ้านในพื้นที่ อ.คลองขลุงฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


มื่อ ๐๔๑๓๐๐ – ๐๔๑๕๐๐ ธ.ค.๖๑ กองทัพภาคที่ ๓ โดย พล.ร.๔ ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๔ (ร.๑๔ พัน.๑) อ.คลองขลุง จว.ก.พ., กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองขลุง, ต.ท่ามะเขือ, ต.วังบัว, ต.วังแขม, ต.วังยาง , จิตอาสาฯ และชาวบ้านในพื้นที่ อ.คลองขลุงฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดศรีภิรมย์ ม.๒ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุงฯ โดยมีนายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๓๐๐ คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย