Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน มุกดาหาร

โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
มุกดาหาร

/เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน หรือกีฬาสี โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ณ สนามโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร โดยมี นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน นักกีฬาและนักเรียนคณะกลุ่มสีต่าง ๆ ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรด –ดรัมเมเยอร์ พร้อมกับ จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดสวยงาม
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย นักเรียน พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาของนักเรียน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะของนักกีฬา และสร้างความตระหนักให้นักกีฬามีระเบียบวินัย เคารกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177