Uncategorized ข่าว พะเยา สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา นักท่องเที่ยวเริ่มสัมผัสความสวยงามผาสะโตกหลังอากาศเริ่มหนาวเย็น

พะเยา นักท่องเที่ยวเริ่มสัมผัสความสวยงามผาสะโตกหลังอากาศเริ่มหนาวเย็น

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางสัมผัสความสวยงามของผาสะโตก ในพื้นที่เขตติดต่อหมู่ที่ 1 และ 2 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอ หลังสามารถที่จะสัมผัสทะเลหมอกได้ 360 องศา และในช่วงเวลาตอนเย็น ก็สามารถที่จะเข้าชมพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าทำการสัมผัสความสวยงามของผาสะโตก ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังพบว่าเป็นจุดที่มีความสวยงามและสามารถสัมผัสทะเลหมอกได้ 360 องศา และช่วงเย็นสามารถที่จะชมพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงาม ทั้ง 4 ทิศ ท่ามกลาง บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ซึ่งขณะนี้ทางอำเภอจุนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง ก็ได้มีการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวและจัดสร้างจุดชมวิวในพื้นที่ดังกล่าว ที่สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้ทั้ง 4 ทิศ โดยในขณะนี้เริ่มที่จะมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้าสัมภาษณ์ทัศนียภาพที่สวยงามของผาสะโตก

กันอย่างคึกคัก หลังจากสภาวะอากาศเริ่มหนาวเย็นลงในพื้นที่ จึงส่งผลให้ในช่วงเย็นจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทิวทัศน์รวมทั้งชมพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่รอคอยที่จะชมทะเลหมอกบริเวณผาสะโตกดังกล่าว โดยการพักค้างคืน เพื่อรอในช่วงเช้าช่วงนี้ จะมีทะเลหมอกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในมุมมองที่สวยงาม ซึ่งถือว่าผาสะโตก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจและเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

https://youtu.be/CqOUKSRUPys