Uncategorized

ร้อยเอ็ดทีม one Home จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ร้อยเอ็ดทีม one Home จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

 

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย 61 ณ บริเวณบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. รอง ผวจ.รอ นายเลิศบุศย์ กองทอง นายทวี จงประเสริฐ นายยกเหล่ากาชาดจังหวัด และ หน.สนง.รอ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ด้วยการติด “ริบบิ้นสีขาว” โดยนางพรชนก เชิงหอม รก.พมจ.รอพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ทีม one Home จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยพร้อมเพรียง กิจกรรมประกอบด้วยการติด “ริบบิ้นสีขาว” ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

 

การแจกสื่อประชาสัมพันธ์และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์โดยการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ ความเป็นมา มติ ครม.กำหนดให้เดือน พ.ย ของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงและองค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 25 พ.ย ของทุกปีเป็นวัน”ขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542–