Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิปอเต๊กตึ้งจากกรุงเทพมาหานคร คณะกรรมการ และอาสาสมัครมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง ร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ่งไล้ จับซาเซียวเกาะจังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง โดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิปอเต๊กตึ้งจากกรุงเทพมาหานคร คณะกรรมการ และอาสาสมัครมูลนิธิปอเต๊กตึ้ง ร่วมกับสมาคมพาณิชย์พ่งไล้ จับซาเซียวเกาะจังหวัดเพชรบูรณ์

โดยคุณชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมฯ
คุณพรพงษ์ เตชะฤดีวัน รองนายกฯ ส.จ อภิรดี พรพฤฒิพันธ์ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ )
คุณสาลี่ กิจตืธรสมบัติ (ผู้อำนวยการโรงน้ำแข็งไพศาล) พร้อมคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์ฯ ได้มามอบผ้าห่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 350 คน โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ในนามตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ได้กล่าวขอบคุณคณะ และมีนายสมชาย สอนใส (นายกอบต.ห้วยใหญ่) รองนายกอบตฯ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาอบตฯ ในนามเจ้าของสถานที่ได้ให้การต้อนรับ ในการจัดงานในครั้งนี้