Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า โครงการสร้างงานและการจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้

สตูล มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า โครงการสร้างงานและการจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า โครงการสร้างงานและการจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยมีนางโรสนีย์ ยกชม ประธานกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล และเยาวชนเข้ารับทุนจำนวน 45 คน
นางโรสนีย์ ยกชม ประธานกองทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้าจังหวัดสตูล กล่าวว่า กำหนดจัดพิธีเปิดการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า โครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยทางภาคเอกชนซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้ร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการตอบแทนส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนแก่สถานประกอบการต่าง ๆ และเพื่อให้เป็นการช่วยเหลืออนุเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนกำพร้าของจังหวัดสตูล ให้มีกำลังใจในการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพต่าง ๆ จึงได้รวมกลุ่มกัน สละปัจจัยในการช่วยเหลือสงเคราะห์แกน้อง ๆ เยาวชนได้มีโอกาสที่ดีขึ้น สามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคม และมีศักดิ์ศรีกับเพื่อนเยาวชนอื่น ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ จังหวัดสตูลได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน 45 คน เป็นทุนการศึกษา ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล