Uncategorized ข่าว ชลบุรี

เทศบาลเมืองสัตหีบแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุ พร้อมให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา

เทศบาลเมืองสัตหีบแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุ พร้อมให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา

ที่ศาลาผักผ่อนชายทะเล หน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อมด้วยนายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบมา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสัตหีบ ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้สูงอายุกว่า 200 คนเข้าร่วมในโครงการ โดยภายในกิจกรรมได้มีการแจกหน้ากากอนามัย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อโรคอื่น ๆ

นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศบาลเมืองสัตหีบ กล่าวว่า โดยนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ ได้สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้มีการแจกหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสัตหีบ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง แนะนำการล้างมือทุกครั้งก่อนสวมหน้ากากอนามัย และหลังจากสัมผัสหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ควรหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด ก็สามารถป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ และที่สำคัญควรปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323