Uncategorized

จังหวัดปราจีนบุรีจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”

จังหวัดปราจีนบุรีจัดงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ”
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เดินทางมาร่วมงาน “ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ” เพื่อให้ชาวปราจีนบุรีได้ตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทุกด้านเพื่อพสกนิกรชาวไทย และน้อมนำพระราชปณิธานและแนวคิดของพระองค์มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน/เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หลังจากที่ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งแล้ว ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการทรงงานในด้านต่างๆ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ทฤษฎีการพัฒนา และผลสำเร็จที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ถึงหลักการแนวทางการปฏิบัติและต้นแบบการพัฒนา ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย และยังเป็นองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้น้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ภายในงานยังมีการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี การมอบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแสกงการวาดภาพ โดยคุณเอกชัย วรรณแก้ว จิตรกรไร้แขน ผู้ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในด้านความพยายาม ไม่ท้อถอย และภายในงานยังมีซุ้มการตอบคำถามทางพระพุทธศาสนา โดยวัดป่ามะไฟ ที่ได้นำความรู้ในเรื่องของประวัติ ศีลธรรมในพระพุทธศาสนามาจัดแสดงให้เยาวชนได้รับชมและร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดงาน ชาวปราจีนบุรี สานสายใย ร้อยดวงใจ เทิดพระเกียรติ จะมีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ////////////////////////
ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี