ข่าว ร้อยเอ็ด

สมัครสส.วันแรกคึกคักมีสมัครครบแทบทุกเขตโดยแต่ละพรรคในแต่ละเขตจะได้คนละเบอร์มีปผู้สมัคร145คน

สมัครสส.วันแรกคึกคักมีสมัครครบแทบทุกเขตโดยแต่ละพรรคในแต่ละเขตจะได้คนละเบอร์มีปผู้สมัคร145คน

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–


สมัครสส.ร้อยเอ็ดวันแรกคึกคัก/NB๑๐๑TVnews/สมนึก-บพิตร/0817082129–

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.30 น.ณ สถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 7 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 หอประชุมมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายกังวาล จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และคณะกรรมการเข้าร่วม

โดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 7 เขต

 

 

นายกังวาล จันทร์หนองสรวง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-หากผู้สมัครมาพร้อมกันก่อนเวลา08.30น.จะต้องจับสลากหาผู้เข้าสมัครก่อนหลัง เช่น เขต1นายวราวงษ์ พันธฺศิลา ได้จับสลากเข้าสมัครก่อนและจับสลากเข้าสมัครได้ลำดับที่14,นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

 

ลำดับที่4จับสลากเข้าสมัครได้ที่1,นางสาวนภาพร พวงช้อย ลำดับที่ 7จับเข้าสมัครได้ที่17,นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ ลำดับที่ 17จับสลากเข้าสมัครที่3 โดยหลังจากวันที่8กพ2562ไป7วันจะประกาศเบอร์ผู้สมัครได้เป็นทางการ หากในการสมัครมีผู้ขาดคุณสมบัติ จะต้องเลื่อนผู้สมัครลำดับถัดไปแทน

ผู้สื่อข่าวจ.ร้อยเอ็ด รายงานเบื้องต้นว่า ผู้สมัครได้เบอร์อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้รวมผู้สมัครทุกเขต 145 คนประมาณ 41พรรค อาทิ

 

เขต1มีสมัคร 19 คน นายบุญยัง ถินคำเชิด พรรคประชาภิวัฒน์ ได้เบอร์ 11, นส.นภาพร พวงช้อย พรรคประชาธิปัตย์ ได้เบอร์ 17,นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 14,นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทย ได้เบอร์1, ,นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้เบอร์ 3,นายวิชาญ บุตรสอน พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้เบอร์5,นายพงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 13,
เขต 2 มีผู้สมัคร22คน นายวีระวัฒน์ โพธิ์เปี้ยศรี พรรคเพื่อชาติ ได้เบอร์ 13,นายทินกร อ่อนประทุม พรรคประชาธิปัตย์ ได้เบอร์ 6, นายอภิชาต รักพงษ์ พรรคประชาภิวัฒน์ เบอร์ 12,นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 16,นางรัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้เบอร์15, ,นายจำรัส สรสาร พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 1,นส.ศิริพร ฉันวิจิตร พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้เบอร์19,นายเวชยันต์ ชมพูบุตร พรรคเสรีรวมไทย เบอร์7,
เขต 3 มีผู้สมัคร21คน นายณรงค์ นาทองคำ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 10,นางจารุณี พลเยี่ยม พรรคประชาภิวัฒน์ เบอร์ 15,นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 9,นายเอกภาพ พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้เบอร์ 12, ,นายร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 5,นส.ทับทิม ทิพประมวล พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้เบอร์3,พ.ต.ท.วิศิษฎ์ สุวรรณ์ พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 17, 

เขต 4 มีผู้สมัคร22คน นส.อัญชิสา สีสาร พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 16,นายสุพัฒน์ คำภักดี พรรคประชาภิวัฒน์ เบอร์ 5,นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 14,นส.ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 13, ,นางสุภาพ ติณรัตน์ พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 10,นายนพพร โคตรสงคราม พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้เบอร์11,นายหาญณรงค์ วงษ์คำแก้ว พรรคเสรีรวมไทย เบอร์6,
เขต5 มีสมัคร18คน นายจิรายุ มณีพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 5,นายประจักษ์ ชุมพล พรรคประชาภิวัฒน์ เบอร์ 10, นส.จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 ,นายเฉลิมศักดิ์ แสนปราง พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 13, ,นายทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์ พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 15

เขต6 มีสมัคร 20 คนนายอุเรียน ธุระพันธ์ พรรคประชาภิวัฒน์ เบอร์ 14,นส.จันทรพร ขันโมลี พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 19,นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 7,นายอนิวรรตน์ วรเชษฐ์ พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 2, ,นายไพโรจน์ สระคูพันธ์ เบอร์ 9,นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เบอร์ 11, ,นายชำนาญ โพธิคลัง พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 4,นายณรงค์ฤทธิ์ ฉันวิจิตร พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้เบอร์17,พ.ต.ท.ศุภวิทย์ สูติสงค์ พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 3,

 

เขต7 มีสมัคร23 คน นายวรชาติ คำสวาสดิ์ พรรคประชาภิวัฒน์ เบอร์ 2,นายมงคล เทพจรรยา พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 4,นายศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย เบอร์ 18,นายชัชวาล แพทยาไทย พรรคพลังประชารัฐ เบอร์ 17, ,นายวรพงษ์ มหาพานต์ พรรคอนาคตใหม่ เบอร์ 20,นายสุนทร วรรณสิงห์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ได้เบอร์7,นายพลเสฎฐ์ พงศ์ฤทธิบาล พรรคเสรีรวมไทย เบอร์ 8,
หลังจากนั้นผู้สมัครสส.แต่ละพรรคต่างแยกย้ายลงพื้นที่ ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำขบวนผู้สมัครกราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นศิริมงคล ในการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ประชาชนจะเป็นผู้ชี้ขาด ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งแต่ละพรรคต่างมีความมั่นใจในคะแนนเสียงของตัวเอง ต้องรอผลการเลือกตั้ง.-

 

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–