Reporter&Thai Army

พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 30 นาย เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์, ปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับ อ.หล่มเก่า, กำนัน, ผญบ., นพท., จนท.ปรับภูมิทัศน์ฯ และประชาชนในพื้นที่ อ.หล่มเก่า

เมื่อ 5 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 0830 ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 30 นาย เข้าร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์, ปรับภูมิทัศน์ ร่วมกับ อ.หล่มเก่า, กำนัน, ผญบ., นพท., จนท.ปรับภูมิทัศน์ฯ และประชาชนในพื้นที่ อ.หล่มเก่า ณ รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า (ส่วนขยาย) อ.หล่มเก่า จว.พ.ช. โดยมี นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 200 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย