Uncategorized ข่าว ปัตตานี

นายอำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา

นายอำเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา

………………………….
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อม นายมะรอสดี เงาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา นายมังโซ หะยีอาแว ปลัดอำเภอ นายอลงกรณ์ คลังข้อง ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา ณ เรือนจำกลางปัตตานี และประสาน หน่วยงาน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเส้นทางเสด็จรอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย