Uncategorized

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามการปฏิบัติราชการ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามการปฏิบัติราชการ ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 61 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายและเยี่ยมพื้นที่ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชหาร รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของจังหวัดในประเด็น ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 การบริหารจัดการขยะ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง จำนวน 14 โครงการ และโครงการที่รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมคือโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ จำนวน 2,718,000 บาท

เป็นกิจกรรมวางท่อลอดและอาคารระบายน้ำ ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 20 และประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแก้ไข คือน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ อุทกภัย ขยะสะสมตกค้าง และเส้นทางการคมนาคมไม่ได้มาตรฐาน
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้ เพื่อติดตามเส้นทางคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร เรื่องระบบนิเวศน์ การท่องเที่ยว การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะ ทุกอย่างมีเกณฑ์ก้าวหน้าด้วยดี ในส่วนของเรื่องอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ดเป็น เส้นทางผ่านของน้ำ จากเทือกเขาภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำท่วมทุกปี ต้องมีการวางแผนที่จะระบายน้ำและกักเก็บน้ำ และที่อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ถือเป็นจุดเสริมที่จะนำน้ำไปใช้ประโยชน์ น้ำทางตอนบนของอ่างใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ส่วนน้ำที่บริเวณท้ายอ่างจะใช้เป็นน้ำเพื่อการเกษตร สามารถนำน้ำมาใช้ในพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า 400 ไร่ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้บูรณาการเข้ามามีส่วนร่วม รวมภาคเอกชน และเงินบริจาคด้วย โครงการแห่งนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแหล่งดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยว และการจัดการน้ำบนที่แห่งนี้ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีของทุกภาคส่วน ในเชิงของตัวแทนประชารัฐ
////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด