Uncategorized

ทสจ.นนทบุรี จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเกื้อหนุนษศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม

ทสจ.นนทบุรี จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเกื้อหนุนษศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม


วันนี้(4 ก.ย.61) เวลา 08.30 น.ที่วัดสังฆทานตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พันเอกวิรัตน์ คำวิลัย รอง กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรีและนายนพดล ฮมแสน นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯและประชาชนร่วมใจจัดกิจกรรม “เข้าวัดทำบุญเกื้อหนุนศาสนารักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการให้มีการดำเนินการคัดแยกขยะที่ตันทางโดยมีวัดเป็นต้นแบบพร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและแยกขยะมูลฝอยในศาสนสถานพร้อมกันนี้ได้มอบถังขยะให้กับวัดด้วย