ข่าวกระแสสังคม

“งานแสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองบุรีรัมย์”เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถื่นอีสานโชว์ผลิตภัณฑ์”ผ้าซิ่นตีนแดง”เสน่ห์ผ้าอีสานใต้ เอกลักษณ์ของบุรีรัมย์

“งานแสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองบุรีรัมย์”เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถื่นอีสานโชว์ผลิตภัณฑ์”ผ้าซิ่นตีนแดง”เสน่ห์ผ้าอีสานใต้ เอกลักษณ์ของบุรีรัมย์

วันนี้(4 กันยายน 2561) ณ ศูนย์จำหน่ายผ้าไหมแม่หวาน ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า OTOP “ของดีเมืองบุรีรัมย์” เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.อานนท์ แสนนาน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย พร้อมคณะและสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม และมี นางสาววิไลพร ที่รัก ผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสินค้า OTOP ที่เป็นสินค้าทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแต่ละพื้นที พร้อมกับต้องการให้มีการสนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณและส่งสินค้าออกไปขายยังต่างจังหวัด ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของบุรีรัมย์ก็คือ “ผ้าซิ่นตีนแดง”

สำหรับ “ผ้าซิ่นตีนแดง” คือ ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีหัวซิ่นและตีนซิ่นสีแดง เป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอำเภอพุทไธสง และ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวกันว่าเกิดขึ้นในจวนเจ้าเมืองพระยาเสนาสงคราม เจ้าเมืองพุทไธสงคนแรก เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว โดยในอดีตการทอใช้วิธีต่อผ้าแดงหัวซิ่นและตีนซิ่น แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้วิธีทอต่อเป็นผืนเดียวกันไปเลย

กระบวนการของการทอผ้าซิ่นตีนแดงก็คือกระบวนการทอผ้ามัดหมี่ของชาวอีสานใต้ ลวดลายต่างๆ ก็เป็นลายผ้าอีสานใต้ดั้งเดิม แต่นิยมทอเป็นผ้าสีสันสดใส สีแดง สีเหลือง และสีขาว ให้รับกับตีนซิ่นสีแดงสด ซึ่งจะแตกต่างจากผ้าทอพื้นบ้านอีสานใต้ย่านใกล้เคียงที่มักจะนิยมออกสีสันทึบทึม

ดร.อานนท์ แสนนาน ภาพ/ข่าว
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน