ข่าวกระแสสังคม ข่าวร้องเรียน

รายย่อย IFEC. ร้อง ก.ล.ต .อายัดหุ้นรายใหญ่ ซื้อขายผิดกม.-จัดการตามแนวศาล

ผู้ถือหุ้นรายย่อย IFEC ยื่นหนังสือถึงก.ล.ต.ทวงถามความคืบหน้าจัดการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซื้อขายหุ้นผิดกฎหมาย หวังยึดกิจการIFEC แบบผิดกฎหมาย โดยขอให้อายัดหุ้นไว้ตรวจสอบก่อน และเร่งดำเนินการตามแนวทางของศาลอาญาที่ได้ประทับรับฟ้องคดีครอบงำกิจการไว้แล้ว

วันที่ 28 ส.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ทนายความ ผู้รับมอบอำนาจจาก ผู้ถือหุ้นบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเฟค(IFEC) เข้ายื่นหนังสือถึง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ทวงถามความคืบหน้าข้อร้องเรียนที่เคยร้องมาหลายครั้งแล้ว เพื่อขอให้ก.ล.ต.ดำเนินการกับผู้ถือหุ้นใหญ่IFECคนหนึ่ง หลังพบพฤติกรรมกรรมที่เข้าข่ายการกระทำผิดร่วมกับอดีตผู้บริหารIFECบางคน ในการได้มาซึ่งหุ้นของIFECแบบผิดกฎหมายเข้าข่ายการครอบงำ(ยึด)กิจการ

ซึ่งในหนังสือทวงถามความคืบหน้าที่ส่งถึงก.ล.ต.ระบุว่าได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทIFEC ว่า อดีตผู้บริหารIFEC 2 คนได้นำหุ้นไปขายต่อแก่ผู้ถือหุ้นใหญ่คนดังกล่าวจำนวน 30 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นเงิน 153 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงว่าอดีตผู้บริหารIFECคนแรกจะซื้อหุ้นคืนในราคา 6 บาท คิดเป็นเงิน 180 ล้านบาท

ขณะที่อดีตผู้บริหาร IFEC คนที่สองยินยอมประกันราคาซื้อคืนไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5.50 บาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของผู้ถือหุ้นใหญ่IFEC คนดังกล่าว ว่าได้ซื้อหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นบางรายจำนวน 30 ล้านหุ้น โดยการซื้อขายหุ้นไปมาครั้งนี้ มีพฤติกรรมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใหญ่คนดังกล่าวเข้ามาครอบงำ (ยึด)กิจการIFEC แต่ไม่ได้รายงานผลการซื้อขายหุ้นซึ่งเข้าข่ายการครอบงำ(ยึด)กิจการตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นและขัดต่อพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนให้ก.ล.ต.ในฐานะผู้กำกับดูแลตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำผิด แต่ที่ผ่านมาก.ล.ต.ยังคงนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใดๆทั้งที่ทวงถามมาโดยตลอด

 

ในฐานะผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยIFEC จึงขอเรียกร้องให้ก.ล.ต.ชี้แจงต่อข้อร้องเรียนเรื่องการครอบงำ(ยึด)กิจการแบบผิดกฎหมายของผู้ถือหุ้นใหญ่คนดังกล่าว พร้อมขอให้ระงับการใช้สิทธิใดๆในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่คนดังกล่าวและพวกไว้ก่อน เพราะถือเป็นหุ้นที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย(หุ้นเถื่อน) และขอให้ก.ล.ต.เร่งดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทIFEC และผู้ถือหุ้นIFEC

 

 

“ที่ผ่านมาศาลอาญาได้ประทับรับฟ้องคดีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่คนดังกล่าวถูกIFEC ยื่นฟ้องเรื่องครอบงำ(ยึด)กิจการแบบผิดกฎหมายแล้ว หลังไตร่สวนมูลฟ้องแล้วพบมูลความผิดจริงตามที่ฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ก.ล.ต.กลับยังเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆเลย แม้จะเคยร้องขอไปแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะการอายัดหุ้นไว้ตรวจสอบตามแนวทางเดียวกับที่ศาลพิจารณา” ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นกล่าว