Uncategorized

ปราจีนบุรี เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดโครงการพลังเด็กไทย สร้างวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง

ปราจีนบุรี เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 จัดโครงการพลังเด็กไทย สร้างวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง

วันนี้ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพลังเด็กไทย สร้างวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง จัดโดย เขตคุณภาพบ้านสร้าง 2 ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม กว่า 300 คน โครงการพลังเด็กไทย สร้างวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง เป็นการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากําหนด สามารถเอาชนะ ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ได้ดําเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

ต่อมา นายชานนท์​ พิทักษ์​รัตน์​ เจ้าพนักงาน​สาธารณสุข​ ชำนาญงาน และ
นางสาว​ศรัญญา​ ถาวร​ นักวิชาการ​สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก พูดให้ความรู้เกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ต่อมา นางวัชรา​ หายทุกข์​ พยาบาลวิชาชีพ​ชำนา​ญ​การ​ โรงพยาบาลบ้านสร้าง ได้ให้ความรู้เรี่องเด็กติดเกมส์ พฤติกรรมของเด็กติดเกมส์ และการบำบัดรักษาอาการเด็กติดเกมส์

ต่อมา นายพรชัย เพียรทอง พนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน หน้าที่และกระบวนการของสถานพินิจ

 

ภาพ/ข่าว วัฒนา พวงสมบัติ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี