Uncategorized ข่าว นราธิวาส

น้ำท่วมนราธิวาสหนักขยายวงกว้าง11อำเภอเดือดร้อน30,573คน “สุโหงโก-ลก” อ่วมที่สุด

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

น้ำท่วมนราธิวาสหนักขยายวงกว้าง11อำเภอเดือดร้อน30,573คน “สุโหงโก-ลก” อ่วมที่สุด

รายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะน้ำท่วมจากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า บรรยากาศโดยทั่วไปท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสมีแสงแดดส่องจ้า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเริ่มทิ้งช่วงและตกประปรายในบางพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงของมวลน้ำในพื้นที่ อ.สุคิรินและแว้ง ได้ไหลลงมาสมทบ เพื่อระบายสู่ทะเลอ่าวไทยด้าน อ.ตากใบ โดยแม่น้ำสุไหงโก-ลกมีปริมาณน้ำล้นตลิ่ง 2.20 เมตร ส่งผลทำให้น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรที่ปลูกสร้างอยู่ตลอดแนวริมตลิ่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขยายเป็นวงกว้างเป็น 23 ชุมชน โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 80 ถึง 200 ซ.ม. โดยชุมชนหัวสะพานมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงสุด

นอกจากนี้แล้วจากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 62 พื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนัก อยู่ในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก วัดได้ 353.4 ม.ม.รองลงมาในพื้นที่ อ.แว้ง วัดได้ 281.6 ม.ม. ส่วนอำเภอต่างๆมีปริมาณฝนตกลดหลั่นกันไป แต่ก็ยังส่งผลทำให้มีน้ำท่วมขังขยายเป็นวงกว้าง 11 อำเภอแล้ว ประกอบด้วย อ.สุไหงโก-ลก แว้ง สุคิริน สุไหงปาดี จะแนะ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร ตากใบ ยี่งอและอำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน 209 หมู่บ้าน 49 ตำบล 29 เทศบาล มีประชาชนประสบอุทกภัย 16,051 ครัวเรือน รวม 30,573 คน

และจากการตระเวนสำรวจถนนหนทางที่ประชาชนสัญจรไปมา ในพื้นที่ อ.แว้ง พบว่า ถนนสายบายพาสสุไหงโก-ลก จรดบูเก๊ะตา มีปริมาณน้ำท่วมขังสูง จนยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และมีโรงเรียนบ้านไม้ฝาด ม.8 ต.กายูคละ ถูกน้ำท่วมขังจนทางโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการฉุกเฉิน นอกจากนี้โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ ต.กายูคละ ก็มีปริมาณน้ำท่วมขังบ้านพักของเจ้าหน้าที่ จนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ชั่วคราวบนสำนักงาน

https://youtu.be/M7zu-VviPJY