Uncategorized

กศน.อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เสริมอาวุธติดปัญญาให้กับราษฎรในพื้นที่แม่ฮ่องสอน

กศน.อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เสริมอาวุธติดปัญญาให้กับราษฎรในพื้นที่แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบในพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย ณ บ้านวังคัน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน