Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

มูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ สำนักปฏิบัติธรรมอาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบข้าวสิารหอมมะลิขนาดถุง 1 ก.ก จำนวน1,200 ถุงให้ดร.ดนัย สารพฤกษ์ ประธานกองทุนนอนสบายหายใจสะดวก เพื่อใช้ในกิจการกองทุน

เมื่อวันที่5กันยายน 2562มูลนิธิครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ สำนักปฏิบัติธรรมอาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบข้าวสิารหอมมะลิขนาดถุง 1 ก.ก จำนวน1,200 ถุงให้ดร.ดนัย สารพฤกษ์ ประธานกองทุนนอนสบายหายใจสะดวก เพื่อใช้ในกิจการกองทุน โดยมีนายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ นายอัศนี บูรณุปกรณ์และคณะเป็นผู้ประสานงานในการมอบครั้งนี้ ณ.ห้องประชุมเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่