ข่าวร้องเรียน

ขอความเป็นธรรม กรณีตนถูกคนร้ายยิงถล่มบนถนนสายผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า บ.ร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้รับบาดเจ็บเมื่อเดือนเมษายน

ทำเนียบ..
5 กันยายน

09.00 น.
นายทวีศักดิ์ ยอดมณีบรรพต
กำนัน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
และประธานชมรมม้งแห่งประเทศไทย

จุดประสงค์..
ยื่นห้องสือ..ถึงนายกรัฐมนตรี

เรื่อง..
ขอความเป็นธรรม กรณีตนถูกคนร้ายยิงถล่มบนถนนสายผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า บ.ร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้รับบาดเจ็บเมื่อเดือนเมษายน