Reporter&Thai Army

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ คณะ เข้าเยี่ยมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ สหรัฐอเมริกา (Naval Special Warfare Command) ฟังบรรยายสรุปจากทีมอำนวยการของทีมซีลอเมริกา

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ คณะ เข้าเยี่ยมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ สหรัฐอเมริกา (Naval Special Warfare Command) ฟังบรรยายสรุปจากทีมอำนวยการของทีมซีลอเมริกา

เยี่ยมชมศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือชั้นต้น( Basic Training Command) และเข้าเยี่ยมหน่วยซีลที่ 1 (Naval Special Warfare Group 1) ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบการฝึกร่วมกันในประเทศไทย มีคำถาม คำแนะนำ รวมถึงคำถามเรื่องการกู้ภัยในถ้ำหลวง ที่ทีมซีลอเมริกา ฆขอคำแนะนำวิธีทำงาน เพราะโลกในอนาคตทำให้ทหารต้องรับมือกับภัยพิบัติ และจะเกิดการร่วมมือระดับนานาชาติ ณ เกาะโคโรนาโด เมืองซานดิเอโก รัฐเเคลิฟอเนียร์ สหรัฐอเมริกา