Reporter&Thai Army

ผู้การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นย.นำคนสยามในมาเลเซีย100ชีวิตแลกเปลี่ยนด้านพหุวัฒนธรรม คนสยามมาเลย์ ชี้ “ ความเป็นธรรม”พื้นฐาน จะสร้างสันติสุข ความมั่นคง ชายแดนใต้

 

ผู้การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

นย.นำคนสยามในมาเลเซีย100ชีวิตแลกเปลี่ยนด้านพหุวัฒนธรรม
คนสยามมาเลย์ ชี้ “ ความเป็นธรรม”พื้นฐาน จะสร้างสันติสุข ความมั่นคง ชายแดนใต้
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
นาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะ คนสยามในรัฐกลันตัน

ประเทศมาเลเซีย จำนวน 100 คน นำโดยนายชวน เอง ประธานชมรมคนสยาม ในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้คณะได้ร่วมกันกราบสักการะ พระรูป กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เพื่อเป็นศิริมงคล และเดินทางเยี่ยมชม รถยานเกราะ สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก LVT หมายเลข 101 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า สโมสรร่มเกล้า ณ. ค่ายจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นยานเกราะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่ 10 ขณะทรงพระอิสริยยศ เรือตรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือ ที่หาดบ้านทอน ในการฝึก “ทักษิณ 12” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2512 ทั้งสองพระองค์ทรงประทับที่ยานสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก LVT หมายเลข 101 เพื่อทอดพระเนตรการยึดหัวหาดของหน่วยนาวิกโยธิน หรือ กำลังรบยกพลขึ้นบก และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ทหารนาวิกโยธิน ควรจะมาอยู่ที่นี่” นับตั้งแต่นั้นมา กรมทหารราบที่ 3 กรมนาวิกโยธิน บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส “ค่ายจุฬาภรณ์” ก็ได้ทำหน้าที่ทหารนาวิกโยธิน เพื่อรักษาความสงบ ความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจนถึงปัจจุบัน


ต่อมาทางคณะฯคนสยาม ในประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมประชุมกับคณะทหารนาวิกโยธิน และตัวแทนคนไทยในพื้นที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อปรึกษาและหารือร่วมกันตลอดจนรับทราบปัญหา ในวิถีชีวิต พหุวัฒนธรรม ของคนสยามในมาเลเซีย และคนไทยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นาวาเอกนิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ กล่าวว่า การเชิญชาวสยามไทยพุทธ ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ กองอำนวยการ รักษาความสงบภายในภาค 4 เพื่อนำการปฎิบัติสู่การแก้ปัญหา ในการบูรณาการของทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติ การเสวนาพุทธสยามในมาเลเซีย และคนไทยพุทธในพื้นที่ จะเป็นหนึ่งในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในอีกหลายมิติ และจะร่วมกันแก้ปัญหาในอนาคต เพื่อให้พื้นที่เกิดความรัก สามัคคี และการอยู่ร่วมกัน บนความหลากหลาย ของพหุวัฒนธรรมในสังคมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ด้านนายชวน เอง ประธานชมรมคนสยาม ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า เรื่องคนสยาม ของคนพุทธ ประเทศมาเลเซีย ไม่มีปัญหาในเรื่องความขัดแย้ง กับวัฒนธรรมอื่นแต่อย่างใด ทุกคนทุกชาติพันธ์ อยู่ด้วยความเข้าใจ ต่างเคารพในแต่ละศาสนา และมีการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันอย่างปรกติสุข ไม่มีการกีดกั้นแต่อย่างใด และกฎหมายให้สิทธิ คนทุกคนที่เป็นมาเลเซีย ไม่ว่าจะถือศาสนาไหน หรือ ชาติพันธ์ จะได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นความเป็นธรรม ที่รัฐบาลมอบให้กับทุกคน มาเลเซีย จึงมีความมั่นคง ภายใต้ความหลากหลาย วิถีชีวิตและพหุวัฒนธรรม เสมอมา

 

 

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ