ข่าวเชียงใหม่ ภัยพิบัติ

น้ำป่าทะลักซัดฝายเชียงดาวพังเดือดร้อนนาไม่มีน้ำนพค32เร่งช่วย

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
น้ำป่าทะลักซัดฝายเชียงดาวพังเดือดร้อนนาไม่มีน้ำนพค32เร่งช่วย


5 ตุลาคม 2561 เวลา 1300 น
นายสราวุธ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบจากน้ำป่าพัดฝายพัง คลองส่งน้ำขาดยาวไม่สามารถที่จะผันน้ำขึ้นและเข้าในนาข้าวได้และอาจทำให้นาข้าวของเกษตรกรประมาณ เกือบ2,000 ไร่ ของชาวนา200 กว่า ครอบครัว ใน3 หมู่บ้านที่ต้องอาศัยใช้น้ำจากฝายลูกนี้ของพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทางนายอำเภอเชียงดาวได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ชลประทาน และเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 และหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้ง เทศบาลตำบลเชียงดาว ได้เข้าไปสำรวจและหาทางเร่งซ่อมฝายเพื่อผันน้ำเข้าช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วนที่สุด ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งชาวบ้านในการที่จะแก้ไขปัญหาก็คืออันดับแรกจะใช้วิธีนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาทำการสูบน้ำผันน้ำให้เข้าในนาข้าวที่กำลังตั้งท้องและผลิเมล็ดแล้วให้รอดตายก่อน และประการที่สองก็จะทำการถมดินแล้วทำรางน้ำและฝายแบบกระสอบทรายพยุงเพื่อให้รอดพ้นวิกฤติในช่วงนี้ไปก่อนเพื่อให้เกษตรกรประชาชนได้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อน ซึ่งทางส่วนเทศบาล หรือหน่วยงานทางส่วนราชการและชาวบ้านคงต้องหาทางเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำนี้ไปก่อน ส่วนทางหน่วยงานชลประทานก็จะทำเรื่องเสนอของบประมาณในการสร้างฝายที่ถาวรต่อไป สาเหตุมาจากน้ำป่ามาไวและมาแรงจึงได้กัดเซาะเอาฝายและรางส่งน้ำพังลงเสียหาย
คิวภาพ-ชาวนา-เจ้าหน้าที่ชลประมาน-เจ้าหน้าที่ นพค32 –ฝายที่พัง-รางส่งน้ำพัง-ชาวบ้านชี้จุดที่เสียหาย

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว