Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-นายฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 และนายตลธร ขามช่วง สจ.เขตโพธิ์ชัย ประธานฝ่ายฆราวาส..พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศร่วมทำบุญพิธียกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานบนมณฑปวิหารจตุรมุข วัดสาลาวดี ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-นายฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 และนายตลธร ขามช่วง สจ.เขตโพธิ์ชัย ประธานฝ่ายฆราวาส..พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศร่วมทำบุญพิธียกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานบนมณฑปวิหารจตุรมุข วัดสาลาวดี ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

*เมื่อเวลา 09.19 น.ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 นายฉลาด ขามช่วง สส.พรรคเพื่อไทย เขต 2 และนายตลธร ขามช่วง สจ.เขตโพธิ์ชัย ประธานฝ่ายฆราวาสพร้อมคณะสงฆ์นำโดยเจ้าอาวาสพระอธิการศราวุธ สันตจิตโตพร้อมทายกทายิกาพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศร่วมแห่ยอดฉัตรรอบบริเวรวัดสาลาวดีพร้อมคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามพิธีทางพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน

*เนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์(หลวงปู่ภูพาน)วัดโนนสวรรค์ภูดินแดงสกลนคร ได้เมตตาท่านได้นำยอดฉัตรมาประดิษฐานบนมณฑปวิหารจตุรมุข
เพราะมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้สร้างยอดฉัตรถวายในพระพุทธศาสนาแล้ว จะเป็นการสร้างบุญบารมีให้แก่ผู้สร้างในทุกภพทุกชาติ
*เพื่อเป็นสิริมงคลคู่บ้านภายในวัดสาลาวดี พุทธศาสนิกชน ทั่วทุกสารทิศร่วมทำบุญพิธียกยอดฉัตรขึ้นวิหารจตุรมุขเป็นจำนวนมาก เพราะมีความเชื่อว่าหากผู้ใดได้สร้างหรือถวายร่วมพิธีในพระพุทธศาสนาแล้ว จะเป็นการสร้างบุญบารมีให้แก่ผู้สร้างในทุกภพทุกชาติ

*ได้ประกอบพิธียกยอดฉัตรขึ้นประดิษฐานสู่มณฑปวิหารจตุรมุขเป็นเสร็จพิธีทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้

ณ วัดสาลาวดี ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////
คณิต ไชยจันทร์-ศรีไพรทูลธรรม ภาพข่าวผู้สื่อข่าวสำนักข่าว