ข่าวการศึกษาและไอที

สมาคมเครือข่ายครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run for you ครูชวนวิ่ง ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สมาคมเครือข่ายครูดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run for you ครูชวนวิ่ง ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 โดยมี นาย ประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพรรณี สกุณา นายกสมาคมเครือข่ายครูดี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สนับสนุนและร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลในครั้งนี้กว่า 2,700 คน