Reporter&Thai Army

กำลัง3ฝ่ายกว่า200นายปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปล่อยแถวกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด และค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด  ย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการสนธิกำลังกันปฏิบัติร่วมมือกันปราบปรามผู้ค้าอย่างจริงจัง รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

วันนี้ (5 พ. ย61) นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด และค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด(ตามแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ )ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส   พลตำรวจตรีดุษฎี ชูสังกิจ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  พันตำรวจเอกเจริญ   ธรรมขันธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง  กว่า 200 คน ร่วมในพิธี

นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจ้งหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งการกวาดล้างยาเสพติดแบบบูรณาการในวันนี้ (5 พ.ย. 61 ) หน่วยกำลังพลมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ สกัดกั้นยาเสพติด ประกอบกับแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้   ได้สั่งการให้กำลังในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิกำลังปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ค้าในเวลาคราวเดียวกัน เป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  และตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดปี 2560 ซึ่งได้มีการบำบัดแก่ผู้เสพมาโดยตลอดแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด   ปัญหายาเสพติดจะต้องหมดสิ้นไปจากสังคมชุมชนก็ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้ขอให้มุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ค้าและค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดเป็นสำคัญ

 

ด้าน พลตำรวจตรีดุษฎี ชูสังกิจ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส   กล่าวว่า  ปัญหายาเสพติถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ปลอดจากอาชญากรรมและมีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติด และค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด ตามแผนการปฏิบัติ การรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อคืนความสุข คืนรอยยิ้ม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ