Reporter&Thai Army

พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 และพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่

เมื่อ 5 พ.ย. 61, 1400 พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61 และพิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ ณ สนามฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ และให้ความมั่นใจที่จะดูแล
ทหารใหม่ให้เสมือนญาติคนหนึ่ง มีผู้เข้าร่วมพิธี หัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ และคณะนายทหาร พร้อมด้วยทหารใหม่ จำนวน 155 นาย