Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 3202 ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน, ผู้นำชุมชน, ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เข้าร่วมพิธีมอบบ้านพักที่อยู่อาศัย ประจำปี 2562 ให้แก่ นายอวย เสารางทอย บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นราษฎรผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายประชา แสนกลาง นายอำเภอสองแพร่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน