#พ่อหลวงของปวงชน ขอเป็นข้าฝ่าพระบาท ทุกชาติไป #


#พ่อหลวงของปวงชน ขอเป็นข้าฝ่าพระบาท ทุกชาติไป #วีดีโองาน
บุรีรัมย์ – นายอำเภอนางรองนำส่วนราชการ พลเรือน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอนางรอง ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ พลเรือน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในอำเภอนางรอง ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

เวลา 07.00 น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จากนั้น พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง

เวลา 08.00 น.ประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนางรอง


/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว รายงาน