พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ ได้มอบหมายให้ บก.ฉก.ทพ.๓๒ ฐานฯ บ.ปรางค์ จัดกำลังพลชุดช่างเข้าร่วมกับ เทศบาลปัว, กำนัน/ผญบ. และ ชรบ. ในพื้นที่ ต.ปัว อ.ปัวฯ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อ ๕ ธ.ค.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ ได้มอบหมายให้ บก.ฉก.ทพ.๓๒ ฐานฯ บ.ปรางค์ จัดกำลังพลชุดช่างเข้าร่วมกับ เทศบาลปัว, กำนัน/ผญบ. และ ชรบ. ในพื้นที่ ต.ปัว อ.ปัวฯ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ร่วมกันสร้างห้องน้ำให้กับราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน ๑ หลัง/ครอบครัว ได้แก่ นายสมพงษ์ ไชปาละ อายุ ๖๐ ปี(สามี) และ นางบัวคลี ไชปาละ อายุ ๕๖ ปี(ภรรยา) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๓ ม.๓ ต.ปัว อ.ปัว จว.น.น. อาชีพรับจ้างทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก อปท.และผู้ใจบุญสมทบทุนในการก่อสร้าง และหน่วยได้มอบถุงยังชีพ/อาหารแห้ง/ยารักษาโรค/ผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะรายงานยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะรายงานการปฏิบัติให้ทราบต่อไป