จังหวัดร้อยเอ็ด/จัดกิจกรรม”จิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อ แห่งชาติ ปี 2561!!!


จังหวัดร้อยเอ็ด/จัดกิจกรรม”จิตอาสา เราทำ ความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อ แห่งชาติ ปี 2561!!!

 

 

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ
“เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด*นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด**

 

นายบุรี ทิพนัสสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และ*อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดประชาชน เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2561 เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัด รอบๆบริเวณศาลากลางจังหวัด รอบๆบึงพลาญชัย จิตอาสาสาธารณสุข เดินทางไปปฏิบัติกิจกรรม ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด และที่ต่างอำเภอให้ทุกอำเภอร่วมกันทำในพื้นที่ที่กำหนด

/////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าว.อสม,อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด