ราชบุรี/5ธ้นวาคมวันพ่อแห่งชาติพสกนิกรชาวไทยสวมเสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล


ราชบุรี/5ธ้นวาคมวันพ่อแห่งชาติพสกนิกรชาวไทยสวมเสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 5 ธันวามหาราช ที่ สะพานอุทยานหินเขางู แหล่งท่องเที่ยวเมืองราชบุรี

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2562 ที่บริเวณสะพานอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองราชบุรี นายสมภูมิ ไวคกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา นำส่วนข้าราชการ พนักงาน ประชาชน ชาวตำบลเกาะพลับพลา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร 30 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายหลังเสร็จพิธีได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้ง บรรจุใส่ถุงยังชีพเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงในตำบลเกาะพลับพลา และบริเวณโดยรอบอุทยานหินเขางู และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดรอบอุทยานหินเขางู และตามชุมชนต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 ด้วย

สำหรับอุทยานหินเขางูเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ เพื่อชมความงดงามภายใน โดยเฉพาะสะพานแขวน และเขายอดภูเขา ดั่งเมืองกุ้ยหลิน และในช่วงนี้จะมีอากาศที่หนาวเย็นสบายเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,