Uncategorized ข่าว นราธิวาส

รอง ผอ.รมน.กลุ่มที่ 2 สง.ปรมน.ทร.จังหวัดนราธวาส ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

รอง ผอ.รมน.กลุ่มที่ 2 สง.ปรมน.ทร.จังหวัดนราธวาส ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในวันนี้ 5 ธ.ค.62 นาวาเอก วรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร)/รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 1 จังหวัดนราธิวาส (รอง ผอ.รมน.กลุ่มที่ 2 สง.ปรมน.ทร.จังหวัดนราธวาส ) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิ วาส และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ ชนมพรรษา ศากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ในการนี้ได้มี กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ นราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว จำ นวน 600 คน ต่อมาเวลา 10.00 น. กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์ นราธิวาส ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง จังหวัดนราธิวาส “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณพุทธมณฑล (วัดเขากง) ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก ปชส.สง.ปรมน.ทร