ข่าวเชียงใหม่

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 และ คณะนายทหาร นายสิบ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช,ค่ายขุนจอมธรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการ จว.พ.ย.,ผู้พิพากษา หน.ศาล จว.พ.ย.,นายอำเภอ 9 อำเภอ,พี่น้องประชาชน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 9 อำเภอ รวมประมาณ 8,000 คน ร่วมงานพิธีขบวนแห่เครื่องราชสักการะ บวงสรวงพ่อขุนงำเมืองเมือง

เมื่อ 5 มี.ค.62,1600 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.34 และ คณะนายทหาร นายสิบ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช,ค่ายขุนจอมธรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการ จว.พ.ย.,ผู้พิพากษา หน.ศาล จว.พ.ย.,นายอำเภอ 9 อำเภอ,พี่น้องประชาชน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 9 อำเภอ รวมประมาณ 8,000 คน ร่วมงานพิธีขบวนแห่เครื่องราชสักการะ บวงสรวงพ่อขุนงำเมืองเมือง จว.พ.ย.ประจำปี 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ พ.ย.เป็นประธาน มีการรำถวายพ่อขุนงำเมือง จำนวน 5,000 คน เพื่อเทิดทูนสักการะคุณความดีของพระองค์ท่าน,สืบสานประเพณีของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว จว.พ.ย.