Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ด้วยเนื้อหาในลักษณะทำนองหมิ่นประมาทพาดพิง ผู้บังคับบัญชา

กรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส มีการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ด้วยเนื้อหาในลักษณะทำนองหมิ่นประมาทพาดพิง ผู้บังคับบัญชา และกองทัพนั้น มีหลายข้อมูลที่มีลักษณะดูหมิ่นดูแคลนบุคคลหรือองค์กรนั้น เชื่อว่าอาจเป็นเรื่องของทัศนคติผสมกับแนวทางหาเสียงในทางการเมืองเป็นหลัก มีอยู่หลายข้อมูลที่ได้นำเสนอออกมานั้น ส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องราวของสมัยปัจจุบันแล้ว ยิ่งตัวท่านเกษียณราชการไปนานกว่าสิบปีแล้ว หลายสิ่งหลายอย่างจึงได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากแล้ว อีกทั้งยังเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่มีวิจารณญาณเพียงพอ และรู้เท่าทันกับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่มาในช่วงการหาเสียงของบุคคลทางการเมือง
สำหรับข้อมูลที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้นำเสนอออกมาระยะหลัง แม้จะมีลักษณะการใช้ถ้อยคำรุนแรงพาดพิงผู้บังคับบัญชาอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมการกล่าวพาดพิงในลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งผู้บังคับบัญชา ได้พยายามทำความเข้าใจ และถือว่าเป็นการกระทำเพื่อต้องการคะแนนเสียงทางการเมืองมากกว่า จึงพยายามที่จะไม่ตอบกลับ
แต่สำหรับกรณีล่าสุด ได้มีการกล่าวถึงในลักษณะเปรียบเทียบด้วยข้อมูลบิดเบือนต่อผู้นำและกองทัพบก ด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นกล่าวว่าว่ามีการวิ่งเต้นตำแหน่ง หรือ การติดประดับเครื่องหมายอันทรงเกียรติของข้าราชการทหารลงบนเครื่องแบบ ในทำนองดูถูกเหยียดหยามและเหน็บแนมชนิดเลยเถิดนั้น ซึ่งต่อกรณีล่าสุดนี้นับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ที่บุคคลที่กำลังจะอาสาเข้ามาทำงานการเมือง อีกทั้งมีอดีตเป็นถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่มียศมีตำแหน่งอยู่ในระดับสูงของประเทศ ซึ่งควรที่จะให้เกียรติ และมีจิตสำนึกในความสำคัญของเครื่องแบบข้าราชการ
ซึ่งครั้งนี้ได้มีกล่าวดูแคลนไปถึงเครื่องแบบทหาร เป็นการจงใจก้าวล่วงและไม่เคารพในเครื่องแบบที่มีความสำคัญยิ่งต่อข้าราชการทหารและองค์กร ด้วยเพราะเครื่องแบบเป็นสัญญาลักษณ์แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อแผ่นดิน และการแต่งเครื่องแบบยังได้มีการประดับเครื่องหมายยศที่ได้รับพระราชทานและ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติต่างๆ จึงจำเป็นที่ กองทัพบกต้องใช้สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมาย ในการปกป้องเกียรติภูมิขององค์กร มิให้ถูกนำไปกล่าวถึงอย่างขาดจิตสำนึก โดย ผบ.ทบ.ได้มอบให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไป และขอเรียนว่าการพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในครั้งนี้ หวังว่าคงไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อย่าได้นำไปเชื่อมโยงให้เป็นประเด็นทางการเมือง หรือนำไปกล่าวหาว่ามีการใช้อำนาจพิเศษใดๆ เพราะเรื่องนี้เป็นการใช้สิทธิดำเนินการตามกฎหมายอย่างแท้จริง

Cr : พ.อ.วินธัย สุวารี
โฆษกกองทัพบก ผู้ให้ข่าวค่ะ