ข่าว เพชรบูรณ์

6เมษา2562 มอบโล่ที่ระลึกและเสื้ออุ่นไอรักsuperBiker

6เมษา2562 มอบโล่ที่ระลึกและเสื้ออุ่นไอรักsuperBiker
………………….
เวลา7.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ เป็นประธาน มอบโล่ ที่ระลึก และเสื้อ Super Bike พระราชทาน แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 5 ประเภท จากงาน อุ่นไอรัก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสำคัญ ของการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรางวัลเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็น ขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้

1 ประเภทบุคคลตัวอย่าง ผู้เป็นแรงบันดาลใจ Bike อุ่นไอรัก ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ จันทักษ์
2 ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ได้แก่ครอบครัว in โฉม มี นายกฤษณะ อินโฉม นางนันทกานต์ อินโฉม เด็กชายธนารัตน์ อินโฉม เด็กหญิงธัญลักษ์ อินโฉม
3 ประเภทแข็งแกร่ง กายใจแบบอย่างที่ดี อายุมากที่สุด ได้แก่นายจันทร์ ศรีวัย
4 ประเภทหนูน้อยจักรยานสร้างอนาคตไทย อายุน้อยที่สุด ได้แก่เด็กชายเพชรดนัย พัฒนพงษ์ศรี
5 ประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใสสวยงาม ได้แก่นางสาวมีนา ดวงมาลา
หลังจาก คณะนักปั่น ได้เข้ารับรางวัลแล้ว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขอบคุณ กับทีมนักปั่น ที่ได้มาร่วมงาน ปั่นอุ่นไอรัก และอวยพร ให้กับ ทีมนักปั่น ในครั้งนี้ และ ปีหน้าขอเชิญนักปั่นทั้งหลายให้เข้ามาร่วม งานอุ่นไอรักกันเยอะๆเพื่อที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรง กันทุกคน