ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดจัดพิธีลาสิกขาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

6 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลาสิกขาสามเณร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัด สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 โดยจัดพิธีปลงผมและพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 76 รูป ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และนำสามเณรไปศึกษา/ปฏิบัติศาสนกิจ (จำวัด) 3 วัด ได้แก่ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง และวัดดงเย็นมหาวิหาร ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี

โดยพิธีในวันนี้ เป็นการลาสิกขาของสามเณรทั้ง 76 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายเครื่องไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ลาสิกขา และผู้เข้าร่วมพิธี

สมนึก บุญศรี รายงาน