ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศรชล.สุราษฎร์ธานี เตรียมจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ชายทะเล 22 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติฯ

5 กรกฎาคม 67 น.อ.ณัฐพล สินพูลผล รอง ผอ.ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ได้ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด/ชายทะเล 22 จังหวัด เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะเต่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร ชมรมต่าง ๆ และผู้นำชุมชน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

รอง ผอ.ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรมเก็บขยะชายหาดฯ กำหนดจัดในวันที่ 18 ก.ค.67 ที่บริเวณลานหิน จปร. ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน ทั้งในรูปแบบเก็บขยะบนบกและใต้ทะเล บนสถานที่แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ สำคัญระดับโลก ที่มีลักษณะเป็นทะเลเปิดมีขยะทะเลเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งในช่วงฤดูมรสุมและฤดูกาลปกติ ดังนั้น กิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะในทะเล มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจ ภาคทะเล และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ประการสำคัญเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบที่จะถึงในวันที่ 28 กรกฎาคม2567 และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแด่ปวงชนชาวไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ตามวันเวลาและสถานที่กำหนดไว้ดังกล่าว.