Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มณฑลทหารบกที่ 27 จัด Open House 2024 เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่

5 กรกฎาคม 2567 มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรม “Open House เปิดบ้านทหารใหม่” ต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัด 1/67 โดยมี พันเอก วิชิต มักการุณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา , กำลังพล และญาติทหารใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้ากองร้อย มณฑลทหาาบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด


ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ครูนายสิบดีเด่น ครูทหารใหม่ดีเด่น ทหารใหม่ลักษณะดีเด่น ทหารใหม่มีความประพฤติดี และทหารใหม่ยิงปืนได้คะแนนสูงสุด และการแสดงของทหารใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง ความเข้มแข็งหลังจากที่ได้รับการฝึก ,การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของหน่วยในการช่วยเหลือประชาชน และการแสดงมุทิตาจิตต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ


จากนั้น มัคคุเทศก์น้อย ได้นำทหารใหม่และผู้ปกครองเที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในค่ายประเสริฐสงคราม อาทิ อนุสาวรีย์พลตรี พระยาประเสริฐสงครามและโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมกันนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้นำรถครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับน้องทหารใหม่ได้รับประทานก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

สมนึก บุญศรี  รายงาน