Uncategorized

เทศบาลตำบลไพรบึงสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬารักสุขภาพ

เทศบาลตำบลไพรบึงสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬารักสุขภาพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่สนามกีฬาหญ้าเทียมเทศบาลตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายวิสุทธิ์ชาติ ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภา อบจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาหญ้าเทียมเทศบาลตำบลไพรบึง และเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลท้องถิ่น/ส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 ประเดิมสนามกีฬาแห่งใหม่เป็นครั้งแรกชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ด้วย โดยมี นายศักดิ์ชาย ปัญญาทรงรุจิ นายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง นายพงศ์ณพัช สุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง และประธานชมรมกีฬาอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และมีนายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติภายในงานด้วย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจากอปท.ทุกแห่งและส่วนราชการในพื้นที่ ของอำเภอไพรบึง จำนวน 12 ทีม นอกนี้ยังมีคลินิกฟุตบอลเด็ก อายุ ไม่เกิน 12 ปี จาก 4 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ใช้ระยะเวลาในการแข่งขันรวม 5 วัน ซึ่งสนามกีฬาหญ้าเทียมเทศบาลตำบลไพรบึง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1.9 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไพรบึง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและประชาชน เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย ที่เป็นพื้นฐานสู่การพัฒนากีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ต่อไป

*************
บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ